Qui somspacerModelsspacerDissenysspacerPreusspacerActivitatsspacerContactespacerEnllaçosspacer
Logo
Cursos         Tallers parcipitatius        

Classes de Torn

Ceràmica en moviment.
Les classes estan orientades a conèixer el món de la ceràmica. En el curs l'alumne apendrà a treballar amb el torn, modelat, els esmalts i les diferents tècniques de decoració. A partir de un estudi i aprenentatge de les formes i tècniques bàsiques s'anirà progressant cap a peces més individuals, amb una atenció especial en donar personalitat, una bona forma i un bon acabat a cada peça.


*Actualment no fem cursos al taller*